Balett kidz mini

Balett är en klassisk dansstil där tekniken och det graciösa är i fokus. Vi tränar både smidighet och styrka. Baletten är grunden till de flesta dansstilar.


Conditions from regarding Balett kidz mini

Anmälan

Anmälan till kusrerna sker på hemsidan under fliken kursinformation, Schema.

Betalningsinformation

Priserna varierar beroende på vilken kurs man vill gå, priset för varje kurs finns i schemat. Dansar du 2 kurser eller fler får du 5% rabatt per kurs på terminspriset från och med kurs nr. 2. Om du dansar t.ex. 4 kurser får du 15% rabatt på terminspriset.

Betalning

När du fått ditt antagningsbesked erlägger du betalning via bankgiro. Betalning sker enligt sista betalningsdatum, och med det OCR-nummer som framgår på antagningsbeskedet.

 

Ångerrätt

Du har enligt Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59) full ångerrätt i 14 dagar från den dag du får antagningsbesked.

Om du använder din 14-dagars ångerrätt efter att undervisningsperioden har påbörjats sker återbetalning av avgiften för de kurstillfällen som återstår av undervisningsperioden efter att du har meddelat Let's Move din avbokning.

Ångervecka

Utöver vad lagen kräver, erbjuder Let's Move dig även en ångervecka.
Ångerveckan innebär att även om din ångerfrist löpt ut så har du möjlighet att under terminens första kursvecka ångra dig. Avbokning enligt ångervecka skall meddelas till Let's Move senast 6 dagar efter att kursen har påbörjats. För att avboka maila till ekonomi@letsmove.info eller fyll i ett avbokningsformulär i receptionen.

Sjukdom, skada eller annat förhinder

Utöver vad som behandlas under avsnitten ångerrätt och ångervecka (se ovan) är avbokning av pågående period inte möjlig. Undantag gäller vid långvarig sjukdom eller flytt från ort, eller annan jämförbar anledning som omöjliggör deltagande och som du inte hade kunnat förutse. I dessa fall behöver Let's Move få se läkarintyg, flyttanmälan eller dylikt som styrker detta för att återbetalning av avgift ska kunna göras.

Om du avbryter ditt deltagande p.g.a. sjukdom, skada, flytt till annan ort eller dylikt skall du omedelbart meddela Let's Move. Läkarintyg skall vara Let's Move tillhanda inom två veckor från att du meddelat att du avbryter ditt deltagande. Återbetalning sker för de undervisningstillfällen som återstår av perioden från och med att du har meddelat Let's Move. Let's Move tar ut en administrationsavgift på 150 kr. för att göra återbetalningen.

Avbokning och återbetalning

När du gör en avbokning upphör ditt avtal med Let's Move att gälla.

För att undvika missförstånd ber vi att du mejlar din avbokning till ekonomi@letsmove.info eller fyll i ett avbokningsformulär i receptionen

Ange dina personuppgifter och vilken kurs avbokningen gäller. Har du rätt till återbetalning meddelar du även bank och bankkonto till vilket återbetalning skall ske. Let's Move återbetalar den avgift du har rätt till snarast möjligt efter att vi har emottagit dina bankuppgifter. Dock senast inom 30 dagar från att vi har emottagit din avbokning.

Påminnelse om betalning

Måste vi påminna om betalning tillkommer en förseningsavgift på 150 kr.

Delbetalning

Självklart finns alternativet att dela upp kursavgiften på 2 betalningstillfällen. Detta sker mot en avgift på 50 kr. Observera att du binder dig till att betala hela kursen vid anmälan. Meddela Let’s Move om du vill delbetala innan första betalning.

CogWork AB data policy

Hantering av personuppgifter

Bokningstjänsten tillhandahålls av företaget CogWork AB. Tjänsten gör det enkelt för privapersoner att boka aktiviteter och hålla koll på sina uppgifter. Våra kundorganisationer kan smidigt hantera aktiviteter, bokningar, medlemsregister/kundregister, betalflöden, bokföring, kundkommunikation mm.

Personlig profil

Du som bokar en aktivitet registreras som en användare i vår tjänst och dina bokningar kopplas dit. Finns du redan tidigare registrerad i tjänsten kommer dina nya bokningar att kopplas till ditt befintliga användarkonto. Du behöver inte men kan om du så önskar logga in till ditt användarkonto för att själv hålla koll på dina bokningar och dina uppgifter. Inloggning kan göras från bland annat minaaktiviteter.se, idrott.se eller dans.se.

Gemensamt personuppgiftsansvar

För dina grundläggande person- och kontaktuppgifter har vi ett gemesamt personuppgiftsansvar tillsammans de av våra kundorganisationer som du har en relation till.

Personuppgiftsbiträde för bokningsinformation mm

Den kundorganisation som tillhandahåller aktiviteten/artikeln som du bokar är ensamt personuppgiftansvarig för alla uppgifter som rör dina bokningar hos kundorganisationen. Vi hanterar dessa uppgifter i egenskap av personuppgiftsbiträde men har enligt avtal rätt att använda informationen för analyser och för att erbjuda en personligt anpassad tjänst till dig som privatperson.

Synlighet mellan kundorganisationer

De enskilda kundorganisationerna har normalt endast tillgång till uppgifter om de personer som varit i kontakt med den enskilda kundorganisationen, till exempel anmält sig till någon av kundorganisationens aktiviteter. Undantaget är uppgifter av publik karaktär, till exempel resultatlistor från tävlingar.

Inom vissa förbund kan förbundets medlemsföreningar se vilka andra medlemsföreningar inom samma förbund som en person är medlem hos. Om det är fallet skall det framgå i samband med medlemsansökan.

Överföring av personuppgifter

Vi anlitar personuppgiftsbiträden och underbiträden för att hantera till exempel kortbetalningar och utskick av SMS. På uppdrag av våra kundorganisationer kan vi automatiskt rapportera närvaro till Riksidrottsförbundet samt olika kommuner och studieförbund som ger aktivitetsbidrag till våra kundorganisationer. Bokföringsunderlag exporteras ofta till externa bokföringsprogram.

Våra servrar finns inom Sverige och vi har ingen överföring av personuppgifter till parter utanför EU.

Ansvarsbegränsning

CogWork kan inte hållas ansvarig för hur enskilda kundorganisationer hanterar de uppgifter som finns tillgängliga för dem inom tjänsten. Om det kan styrkas att en organisation hanterat personuppgifter på ett otillbörligt eller avtalsvidrigt sätt inom tjänsten kan kundorganisationen enligt avtal stängas av med omedelbar verkan.

Om du bokar åt någon annan

Om din bokning avser en andra personer än dig själv eller barn som du har ett föräldraansvar för så måste själv du informera berörda om behandlingen av deras personuppgifter.

City: Eskilstuna

Where: Lila, Lets Move

When: Tis 17.15-18.00

Occasions: 12

Start: 2018-08-28 (om 41 dagar)

Instructors: Sofie

Price: 1200 kr

Organizer: Let's Move! Eskilstuna Dansstudio

Direct registration until lör 27/10