Elevuppvisning Tio14 6/6 Kl.15:00

Den 6 juni är det dags för vår efterlängtade elevuppvisning på TIO14 i Falun!

På grund av de restriktioner som finns för tillfället kommer årets föreställning att ske utan publik och istället livesändas med start kl.15:00.

https://sinclairs.solidtango.com/

För att kunna genomföra uppvisningen behöver vi er föräldrars hjälp enligt nedan:

  1. Alla dansare ska komma ombytta. I bifogad fil hittar ni information om vad ert barn ska ha på sig på uppvisningen.

  2. Dansarna lämnas utanför TIO14 enligt tidsschemat i den bifogade filen, viktigt att ni kommer i tid. Förälder eller annan vuxen hämtar utanför TIO14, vi beräknar att det tar ungefär 20 minuter från lämning tills att barnet kan hämtas igen.

  3. Om en dansare deltar i flera uppvisningsnummer måste en förälder eller annan vuxen finnas med dansaren utanför TIO14 under väntetiden mellan dansarens nummer.

  4. Om en dansare deltar i flera uppvisningsnummer kommer denne att få möjlighet att byta om inne på TIO14 mellan numren.

Viktig information om kläder, tider osv.

 

Hela elevuppvisningen kommer att livesändas gratis. Den som vill kan i efterhand köpa varje nummer. Mer information om detta skickas ut i veckan före elevuppvisningen.

För frågor ring: 010-16 40 690, eller mejla falun@sinclairs.se
Vi ser fram emot en annorlunda men trevlig dag med mycket bra dans och många skratt.

Vänliga hälsningar

Sinclairs Dala Dansstudio med personal

 

City: Falun

Where: Tio14 , Teatergatan 3 i Falun

When: Lör 15.00-16.30

Start: 2020-06-06 (112 dagar sedan)

Organizer: Sinclairs Dala Dansstudio