Audition Lindy Hop Medel

Audition genomförs för nivån Medel för att säkerställa att kursdeltagare har uppnått den färdighet som krävs för avsedd nivå.

Detta kommer ske under socialdansliknande former, där alla dansar samtidigt och där man växlar partner. Utifrån det bedömer instruktören deltagarnas individuella nivå.

Kriterier för att bli godkänd för Lindy Hop Medel, se www.swedishswing.se/forkunskaper.

Instruktörer: Helena och Martin

City: Stockholm

Where: Stora Salen

When: Mån 17.30-18.00

Start: 2022-01-17 (10 dagar sedan)

Level: Från Medel

Instructors: Helena Norbelie

Organizer: Swedish Swing Society Stockholm