Audition Lindy Hop Medelavancerad

Audition genomförs för nivån Medelavancerad för att säkerställa att kursdeltagare har uppnått den färdighet som krävs för avsedd nivå.

Detta kommer ske under socialdansliknande former, där alla dansar samtidigt och där man växlar partner. Utifrån det bedömer instruktören deltagarnas individuella nivå.

Kriterier för att bli godkänd för Lindy Hop Medeavancerad, se www.swedishswing.se/forkunskaper.

Instruktörer: Helena och Martin

City: Stockholm

Where: Stora Salen

When: Mån 18.05-18.35

Start: 2022-01-17 (10 dagar sedan)

Level: Från Medelavancerad

Instructors: Helena Norbelie

Organizer: Swedish Swing Society Stockholm