Audition Lindy Hop MedelAvancerad

Audition genomförs för nivån Medelavancerad för att säkerställa att kursdeltagare har uppnått den färdighet som krävs för avsedd nivå.

Detta kommer ske under socialdansliknande former, där alla dansar samtidigt och där man växlar partner. Utifrån det bedömer instruktören deltagarnas individuella nivå.

Kriterier för att bli godkänd för Lindy Hop Medelavancerad, se: https://www.swedishswing.se/kurser/#forkunskaper

Venues

Swedish Swing Society, Odengatan 89, 11322 Stockholm

City: Stockholm

Where: Stora Salen

When: Sön 17.00-17.30

Start: 2024-08-25 (om 39 dagar)

Level: Från Medel - Medelavancerad

Organizer: Swedish Swing Society Stockholm

Registration opens sun. 28/7

Swedish Swing Society Stockholm
Org.nr: 556962-3712
kurser@swedishswing.se

Powered by CogWork