Salsa Fortsättning 1

Förkunskaper: Grunder i salsa. Undervisningen riktar in sig på linjestil/crossbody salsa.Här jobbar vi med den grundläggande strukturen inom linjestil/cross body salsa, vi tränar mycket på crossbody lead och open break. Denna teknik är viktig för att senare kunna bygga på med mer turer. Vi lägger mycket fokus på att kunna föra och följa turer på ett behagligt och tillfredsställande sätt.Planned occasions
1. v.05 Mån 31/1 17:40 - 18:40 (1t) Stockholm Salsa Dance - Sal Cuatro
2. v.06 Mån 7/2 17:40 - 18:40 (1t) Stockholm Salsa Dance - Sal Cuatro
3. v.07 Mån 14/2 17:40 - 18:40 (1t) Stockholm Salsa Dance - Sal Cuatro
4. v.08 Mån 21/2 17:40 - 18:40 (1t) Stockholm Salsa Dance - Sal Cuatro
5. v.09 Mån 28/2 17:40 - 18:40 (1t) Stockholm Salsa Dance - Sal Cuatro
6. v.10 Mån 7/3 17:40 - 18:40 (1t) Stockholm Salsa Dance - Sal Cuatro
7. v.11 Mån 14/3 17:40 - 18:40 (1t) Stockholm Salsa Dance - Sal Cuatro

City: Stockholm

Where: Sal Cuatro

When: Mån 17.40-18.40

Start: 2022-01-31 (196 dagar sedan)

Occasions: 7

Level: Från Fortsättning 1

Price: 1190 kr

Organizer: Stockholm Salsa Dance

Membership: Included