Salsa Fortsättning 1

Förkunskaper: Grunder i salsa. Undervisningen riktar in sig på linjestil/crossbody salsa.Här jobbar vi med den grundläggande strukturen inom linjestil/cross body salsa, vi tränar mycket på crossbody lead och open break. Denna teknik är viktig för att senare kunna bygga på med mer turer. Vi lägger mycket fokus på att kunna föra och följa turer på ett behagligt och tillfredsställande sätt.

 Planned occasions
1. v.05 Tis 1/2 19:00 - 20:00 (1t) Stockholm Salsa Dance - Sal Dos
2. v.06 Tis 8/2 19:00 - 20:00 (1t) Stockholm Salsa Dance - Sal Dos
3. v.07 Tis 15/2 19:00 - 20:00 (1t) Stockholm Salsa Dance - Sal Dos
4. v.08 Tis 22/2 19:00 - 20:00 (1t) Stockholm Salsa Dance - Sal Dos
5. v.09 Tis 1/3 19:00 - 20:00 (1t) Stockholm Salsa Dance - Sal Dos
6. v.10 Tis 8/3 19:00 - 20:00 (1t) Stockholm Salsa Dance - Sal Dos
7. v.11 Tis 15/3 19:00 - 20:00 (1t) Stockholm Salsa Dance - Sal Dos

City: Stockholm

Where: Sal Dos

When: Tis 19.00-20.00

Start: 2022-02-01 (195 dagar sedan)

Occasions: 7

Level: Från Fortsättning 1

Price: 1190 kr

Organizer: Stockholm Salsa Dance

Membership: Included