Boogie Woogie Avancerad

Swingkatten har tre kursnivåer i boogie woogie: Grundkurs, Fortsättning och Avancerad. Kurserna är uppbyggda så att man ofta behöver gå en nivå flera gånger innan man är redo att gå upp till en högre nivå, så även om du har gått fortsättningskurs tidigare så betyder det inte att du har nivån som krävs för att gå Avancerad. 

 

Kursnivå:

För att veta om Boogie woogie Avancerad är en kurs för dig så bör du reflektera över om dessa påståenden stämmer in på dig:

  • Du har dansat boogie woogie i flera terminer och gått fortsättningskursen i boogie woogie fler än en gång. 

  • Du brukar delta på träningar och socialdanser när du kan och ibland åker du iväg på dansläger.  

  • Grundsteget i boogie woogie sker på automatik och de sitter fint även när tempot går upp runt 170 bpm. Ibland lägger du in egna stegvariationer under dansen utan att det påverkar din partner.

  • Du kan föra/följa både fyror, sexor och åttor samt visa/känna skillnaden mellan gåsteg och trippelsteg. 

  • Du lyssnar på musiken och anpassar dina turer, stegvariationer och din kroppsrörelse till hur musiken låter

  • Du är mer intresserad av att utveckla din egen dansteknik än att få lära dig fler turer - för turer har du redan så många. 

  • Du har lätt för att lära dig nya saker och tycker om när utlärningstempot är högt.

 

Det kommer inte att vara någon audition till kursen utan du ansvarar själv för att bedöma din dansnivå. 

 

Dansnivå:

Dansnivå är ett mått bland annat på din förmåga att föra eller följa, din kroppskontroll, rytmkänsla och förmåga att improvisera. För vissa tar det lång tid att höja sin dansnivå. Andra har hög dansnivå redan när de börjar på grundkursen. Dansnivån är således inte per automatik högre ju fler år man gått kurs i Swingkatten. Swingkattens filosofi är att de reguljära kurserna bör ha en så homogen dansnivå som möjligt på deltagarna i varje undervisningsgrupp. Syftet är att deltagarna skall få material som nivåmässigt är så bra anpassat till dem som möjligt.

 

Frågor:

Om du har frågor är du välkommen att  höra av dig till boogiekurser@swingkatten.se .

 

 

 


 

 


 

Venues

Vaksalaskolan, Vaksalagatan 27, 75327 Uppsala

City: Uppsala

Where: Matsal, Vaksalaskolan

When: Mån 19.00-20.30

Start: 2023-09-04 (269 dagar sedan)

Occasions: 4

Level: Från Avancerad

Instructors: Jenia Salakhutdinova

Price: 320 kr

Organizer: Swingkatten

Membership: Required

11 förare och 11 följare anmälda till totalt 40 platser

Swingkatten
Org.nr: 817606-5632
kurser@swingkatten.se

Powered by CogWork