Tag (Passagebricka) - Terminsavgift för tävlande VT2023

För dig som har passagebricka, tävlar aktivt för UBSS och inte är annan föreningsfunktionär.

Kostnaden för tävlande är 500 kr per termin under kalenderåret 2023 (1000 kr/år).

Vid frågor, kontakta info@ubss.se

 

Viktig information om Passagebrickorna

Vid utkvittering av nyckel och/eller passagebricka avläggs en engångsavgift på 100 kr.

Nycklar och passagebricka skall förvaras på ett säkert sätt.
Bricka och PIN-kod får inte förvaras tillsammans.

Nyckeln och passagebrickan är personliga och får ej överlåtas/lånas ut till annan person.
Släpp inte in obehöriga och se till att dörren går i lås efter passage.

Förlust av nyckel och/eller passagebricka anmäls snaras till Uppsala Bugg och Swing Society.
Ersättningsbricka debiteras med 100 kr.

Personuppgifter och passagedragningar lagras i en databas. Uppgifterna ur denna databas kan komma att användas vid utredning av ev. brott mot säkerhetsreglerna.

Vid uppmaning av UBSS styrelse, eller av dem utsedd person, skall samtliga nycklar och passerbrickor återlämnas. Om inte återlämning sker inom utsatt tid erhåller styrelsen rätt att fakturera nyckel/brick-innehavaren med 700 kr per nyckel.

City: Uppsala

Where: Granebergsparken

When: 2023-01-01 - 2023-06-30

Start: 2023-01-01 (503 dagar sedan)

Price: 500 kr

Organizer: Uppsala Bugg & Swing Society

Membership: Required

Uppsala Bugg & Swing Society
Org.nr: 817601-9761
kurser@ubss.se

Powered by CogWork