Licens Hög 2024 - Nationell

För N-klass.

-OBS! Vid byte av föreningsrepresentation vid halvårskiftet blir avgiften 350 kr.

Sker byte vid helår, eller ny licens, tar ej DSF ut någon extra avgift.


(Show)
(Show)

City: Uppsala

Where: Tävlingslicens UBSS

When: N-Licens

Start: 2024-01-01 (103 dagar sedan)

Price: 450 kr

Organizer: Uppsala Bugg & Swing Society

Membership: Required

Direct registration until mon. 30/12 år 2024

Uppsala Bugg & Swing Society
Org.nr: 817601-9761
kurser@ubss.se

Powered by CogWork