DC Kids 5år

Under terminen får barnen utveckla sin rörelsemotorik, musikalitet och samarbetsförmåga under lekfulla och pedagogiska former. 
De övar upp sin koncentrationsförmåga och ges utrymme att utforska sin personlighet genom fantasifulla övningar. Lektionerna är
inte stilbundna utan fångar upp olika dans- och musikstilar för att ge en så bred ingång till dansens värld.  
Bra att veta om DC Kids-kurserna:
- 1:a tillfället är det inskolning på alla barnklasser. Det innebär att en förälder finns med under hela lektionen. Vid behov kan mer 
än en inskolning behövas, detta informeras då av dansläraren.
- Mot slutet av terminen är föräldrar välkomna att se på en lektion för att se hur barnet har utvecklats.
- Innan lektionen börjar: Ät mellanmål, kom ihåg att gå på toaletten, byt om till danskläder.
- Under lektionen väntar förälder utanför i caféet. Ta gärna med vattenflaska.
- Efter lektionen står förälder beredd att ta emot sitt barn.

(Show)
(Show)


Planned occasions
1. v.06 Mån 7/2 17:00 - 17:40 (40m) UDC Vaksalagatan 12 - Studio USC Lounge
2. v.07 Mån 14/2 17:00 - 17:40 (40m) UDC Vaksalagatan 12 - Studio USC Lounge
3. v.09 Mån 28/2 17:00 - 17:40 (40m) UDC Vaksalagatan 12 - Studio USC Lounge
4. v.10 Mån 7/3 17:00 - 17:40 (40m) UDC Vaksalagatan 12 - Studio USC Lounge
5. v.11 Mån 14/3 17:00 - 17:40 (40m) UDC Vaksalagatan 12 - Studio USC Lounge
6. v.12 Mån 21/3 17:00 - 17:40 (40m) UDC Vaksalagatan 12 - Studio USC Lounge
7. v.13 Mån 28/3 17:00 - 17:40 (40m) UDC Vaksalagatan 12 - Studio USC Lounge
8. v.14 Mån 4/4 17:00 - 17:40 (40m) UDC Vaksalagatan 12 - Studio USC Lounge
9. v.16 Mån 18/4 17:00 - 17:40 (40m) UDC Vaksalagatan 12 - Studio USC Lounge
10. v.17 Mån 25/4 17:00 - 17:40 (40m) UDC Vaksalagatan 12 - Studio USC Lounge
11. v.18 Mån 2/5 17:00 - 17:40 (40m) UDC Vaksalagatan 12 - Studio USC Lounge
12. v.19 Mån 9/5 17:00 - 17:40 (40m) UDC Vaksalagatan 12 - Studio USC Lounge

City: Uppsala

Where: Studio Usc Lounge, UDC Vaksalagatan 12

When: Mån 17.00-17.40

Start: 2022-02-07 (om 62 dagar)

Occasions: 12

Level: Från Öppen nivå

Instructors: Jacquline

Price: 1595 kr

Organizer: Uppsala Danscenter

Membership: Included

Direct registration until lör 16/4