DC Kids 3-4år

Under terminen får barnen utveckla sin rörelsemotorik, musikalitet och samarbetsförmåga under lekfulla och pedagogiska former. 
De övar upp sin koncentrationsförmåga och ges utrymme att utforska sin personlighet genom fantasifulla övningar. Lektionerna är
inte stilbundna utan fångar upp olika dans- och musikstilar för att ge en så bred ingång till dansens värld.  
Bra att veta om DC Kids-kurserna:
- 1:a tillfället är det inskolning på alla barnklasser. Det innebär att en förälder finns med under hela lektionen. Vid behov kan mer 
än en inskolning behövas, detta informeras då av dansläraren.
- Mot slutet av terminen är föräldrar välkomna att se på en lektion för att se hur barnet har utvecklats.
- Innan lektionen börjar: Ät mellanmål, kom ihåg att gå på toaletten, byt om till danskläder.
- Under lektionen väntar förälder utanför i caféet. Inga vattenflaskor på dansklassen (man får dricka innan eller efter).
- Efter lektionen står förälder beredd att ta emot sitt barn.

(Show)
(Show)


Planned occasions
1. v.06 Sön 13/2 10:15 - 10:55 (40m) UDC Vaksalagatan 12 - Studio 2
2. v.07 Sön 20/2 10:15 - 10:55 (40m) UDC Vaksalagatan 12 - Studio 2
3. v.09 Sön 6/3 10:15 - 10:55 (40m) UDC Vaksalagatan 12 - Studio 2
4. v.10 Sön 13/3 10:15 - 10:55 (40m) UDC Vaksalagatan 12 - Studio 2
5. v.11 Sön 20/3 10:15 - 10:55 (40m) UDC Vaksalagatan 12 - Studio 2
6. v.12 Sön 27/3 10:15 - 10:55 (40m) UDC Vaksalagatan 12 - Studio 2
7. v.13 Sön 3/4 10:15 - 10:55 (40m) UDC Vaksalagatan 12 - Studio 2
8. v.14 Sön 10/4 10:15 - 10:55 (40m) UDC Vaksalagatan 12 - Studio 2
9. v.16 Sön 24/4 10:15 - 10:55 (40m) UDC Vaksalagatan 12 - Studio 2
10. v.17 Sön 1/5 10:15 - 10:55 (40m) UDC Vaksalagatan 12 - Studio 2
11. v.18 Sön 8/5 10:15 - 10:55 (40m) UDC Vaksalagatan 12 - Studio 2
12. v.19 Sön 15/5 10:15 - 10:55 (40m) UDC Vaksalagatan 12 - Studio 2

City: Uppsala

Where: Studio 2, UDC Vaksalagatan 12

When: Sön 10.15-10.55

Start: 2022-02-13 (om 68 dagar)

Occasions: 12

Level: Från Öppen nivå

Price: 1595 kr

Organizer: Uppsala Danscenter

Membership: Included

Direct registration until lör 16/4