DC Kids 3-4år

Under terminen får barnen utveckla sin rörelsemotorik, musikalitet och samarbetsförmåga under lekfulla och pedagogiska former. 
De övar upp sin koncentrationsförmåga och ges utrymme att utforska sin personlighet genom fantasifulla övningar. Lektionerna är
inte stilbundna utan fångar upp olika dans- och musikstilar för att ge en så bred ingång till dansens värld.  
Bra att veta om DC Kids-kurserna:
- 1:a tillfället är det inskolning på alla barnklasser. Det innebär att en förälder finns med under hela lektionen. Vid behov kan mer 
än en inskolning behövas, detta informeras då av dansläraren.
- Mot slutet av terminen är föräldrar välkomna att se på en lektion för att se hur barnet har utvecklats.
- Innan lektionen börjar: Ät mellanmål, kom ihåg att gå på toaletten, byt om till danskläder.
- Under lektionen väntar förälder utanför i caféet. Inga vattenflaskor på dansklassen (man får dricka innan eller efter).
- Efter lektionen står förälder beredd att ta emot sitt barn.


Planned occasions
1. v.37 Lör 17/9 10:45 - 11:25 (40m) UDC Rosendal - Studio 1
2. v.38 Lör 24/9 10:45 - 11:25 (40m) UDC Rosendal - Studio 1
3. v.39 Lör 1/10 10:45 - 11:25 (40m) UDC Rosendal - Studio 1
4. v.40 Lör 8/10 10:45 - 11:25 (40m) UDC Rosendal - Studio 1
5. v.41 Lör 15/10 10:45 - 11:25 (40m) UDC Rosendal - Studio 1
6. v.42 Lör 22/10 10:45 - 11:25 (40m) UDC Rosendal - Studio 1
7. v.43 Lör 29/10 10:45 - 11:25 (40m) UDC Rosendal - Studio 1
8. v.45 Lör 12/11 10:45 - 11:25 (40m) UDC Rosendal - Studio 1
9. v.46 Lör 19/11 10:45 - 11:25 (40m) UDC Rosendal - Studio 1
10. v.47 Lör 26/11 10:45 - 11:25 (40m) UDC Rosendal - Studio 1
11. v.48 Lör 3/12 10:45 - 11:25 (40m) UDC Rosendal - Studio 1
12. v.49 Lör 10/12 10:45 - 11:25 (40m) UDC Rosendal - Studio 1

Venues

UDC Rosendal, Torgny Segerstedts Allé 25, 75644 Uppsala

City: Uppsala

Where: Studio 1, UDC Rosendal

When: Lör 10.45-11.25

Start: 2022-09-17 (374 dagar sedan)

Occasions: 12

Level: Från Öppen nivå

Instructors: Tyra Hellgren

Price: 1650 kr

Organizer: Uppsala Danscenter

Membership: Included

Endast 2 platser kvar