Salsa Kubansk

Denna kurs kräver inga förkunskaper i salsa. Här börjar vi från grunden. Varje lektion börjar med en kort uppvärmning då vi övar de kubanska grundstegen till en låt. Därefter går vi ihop och dansar i par för att öva teknik och turer. Vi roterar hela tiden så att alla kursdeltagare får dansa med varandra.Planned occasions
1. v.09 Tis 28/2 17:30 - 18:25 (55m) UDC Vaksalagatan 12 - Studio USC Event
2. v.10 Tis 7/3 17:30 - 18:25 (55m) UDC Vaksalagatan 12 - Studio USC Event
3. v.11 Tis 14/3 17:30 - 18:25 (55m) UDC Vaksalagatan 12 - Studio USC Event
4. v.12 Tis 21/3 17:30 - 18:25 (55m) UDC Vaksalagatan 12 - Studio USC Event
5. v.13 Tis 28/3 17:30 - 18:25 (55m) UDC Vaksalagatan 12 - Studio USC Event
6. v.15 Tis 11/4 17:30 - 18:25 (55m) UDC Vaksalagatan 12 - Studio USC Event
7. v.16 Tis 18/4 17:30 - 18:25 (55m) UDC Vaksalagatan 12 - Studio USC Event
8. v.17 Tis 25/4 17:30 - 18:25 (55m) UDC Vaksalagatan 12 - Studio USC Event
9. v.18 Tis 2/5 17:30 - 18:25 (55m) UDC Vaksalagatan 12 - Studio USC Event
10. v.19 Tis 9/5 17:30 - 18:25 (55m) UDC Vaksalagatan 12 - Studio USC Event
11. v.20 Tis 16/5 17:30 - 18:25 (55m) UDC Vaksalagatan 12 - Studio USC Event
12. v.21 Tis 23/5 17:30 - 18:25 (55m) UDC Vaksalagatan 12 - Studio USC Event

Venues

UDC Vaksalagatan 12, 75320 Uppsala

City: Uppsala

Where: Studio Usc Event, UDC Vaksalagatan 12

When: Tis 17.30-18.25

Start: 2023-02-28 (92 dagar sedan)

Occasions: 12

Level: Från Nybörjare

Instructors: Alex Trápaga Almeyda, Jennie Wong

Price: 1750 kr

Organizer: Uppsala Danscenter

Membership: Included

8 platser kvar för soloanmälda förare. 4 platser kvar för soloanmälda följare.