Salsa Kubansk

I denna kurs kommer vi utveckla turer och teknik som bygger på tidigare kunskaper. För att kunna gå denna kurs är det bra om man har gått en nybörjarkurs och börjat dansat lite socialt. Det som är bra att kunna är grundturer såsom dile que no, casino (guapea), några enchufla- och vacilala-varianter samt någon lite mer komplicerad kombination såsom setenta. Syftet med denna kurs är att bygga vidare på dina grunder och ge dig en god plattform för att utvecklas vidare som dansare. Vi kommer utöka din repertoar och jobba för att skapa förståelse för strukturen i salsan och hur de olika turerna hänger ihop. Målet med kursen är att du ska kunna fler turer, mer teknik samt få ett mer utvecklat självförtroende som dansare.Planned occasions
1. v.09 Tis 28/2 18:30 - 19:25 (55m) UDC Vaksalagatan 12 - Studio USC Event
2. v.10 Tis 7/3 18:30 - 19:25 (55m) UDC Vaksalagatan 12 - Studio USC Event
3. v.11 Tis 14/3 18:30 - 19:25 (55m) UDC Vaksalagatan 12 - Studio USC Event
4. v.12 Tis 21/3 18:30 - 19:25 (55m) UDC Vaksalagatan 12 - Studio USC Event
5. v.13 Tis 28/3 18:30 - 19:25 (55m) UDC Vaksalagatan 12 - Studio USC Event
6. v.15 Tis 11/4 18:30 - 19:25 (55m) UDC Vaksalagatan 12 - Studio USC Event
7. v.16 Tis 18/4 18:30 - 19:25 (55m) UDC Vaksalagatan 12 - Studio USC Event
8. v.17 Tis 25/4 18:30 - 19:25 (55m) UDC Vaksalagatan 12 - Studio USC Event
9. v.18 Tis 2/5 18:30 - 19:25 (55m) UDC Vaksalagatan 12 - Studio USC Event
10. v.19 Tis 9/5 18:30 - 19:25 (55m) UDC Vaksalagatan 12 - Studio USC Event
11. v.20 Tis 16/5 18:30 - 19:25 (55m) UDC Vaksalagatan 12 - Studio USC Event
12. v.21 Tis 23/5 18:30 - 19:25 (55m) UDC Vaksalagatan 12 - Studio USC Event

Venues

UDC Vaksalagatan 12, 75320 Uppsala

City: Uppsala

Where: Studio Usc Event, UDC Vaksalagatan 12

When: Tis 18.30-19.25

Start: 2023-02-28 (455 dagar sedan)

Occasions: 12

Level: Från Fortsättning

Instructors: Alex Trápaga Almeyda, Jennie Wong

Price: 1795 kr

Organizer: Uppsala Danscenter

Membership: Included

11 platser kvar för soloanmälda förare. 2 platser kvar för soloanmälda följare.

Uppsala Danscenter
Org.nr: 556796-7582
info@udc.se, 018-12 35 67

Powered by CogWork