DC Kids 3-5år

Under terminen får barnen utveckla sin rörelsemotorik, musikalitet och samarbetsförmåga under lekfulla och pedagogiska former. 
De övar upp sin koncentrationsförmåga och ges utrymme att utforska sin personlighet genom fantasifulla övningar. Lektionerna är
inte stilbundna utan fångar upp olika dans- och musikstilar för att ge en så bred ingång till dansens värld.  
Bra att veta om DC Kids-kurserna:
- 1:a tillfället är det inskolning på alla barnklasser. Det innebär att en förälder finns med under hela lektionen. Vid behov kan mer 
än en inskolning behövas, detta informeras då av dansläraren.
- Mot slutet av terminen är föräldrar välkomna att se på en lektion för att se hur barnet har utvecklats.
- Innan lektionen börjar: Ät mellanmål, kom ihåg att gå på toaletten, byt om till danskläder.
- Under lektionen väntar förälder utanför i caféet. Inga vattenflaskor på dansklassen (man får dricka innan eller efter).
- Efter lektionen står förälder beredd att ta emot sitt barn.


Planned occasions
1. v.37 Mån 11/9 16:30 - 17:10 (40m) UDC Rosendal - Studio 1
2. v.38 Mån 18/9 16:30 - 17:10 (40m) UDC Rosendal - Studio 1
3. v.39 Mån 25/9 16:30 - 17:10 (40m) UDC Rosendal - Studio 1
4. v.40 Mån 2/10 16:30 - 17:10 (40m) UDC Rosendal - Studio 1
5. v.41 Mån 9/10 16:30 - 17:10 (40m) UDC Rosendal - Studio 1
6. v.42 Mån 16/10 16:30 - 17:10 (40m) UDC Rosendal - Studio 1
7. v.43 Mån 23/10 16:30 - 17:10 (40m) UDC Rosendal - Studio 1
8. v.45 Mån 6/11 16:30 - 17:10 (40m) UDC Rosendal - Studio 1
9. v.46 Mån 13/11 16:30 - 17:10 (40m) UDC Rosendal - Studio 1
10. v.47 Mån 20/11 16:30 - 17:10 (40m) UDC Rosendal - Studio 1
11. v.48 Mån 27/11 16:30 - 17:10 (40m) UDC Rosendal - Studio 1
12. v.49 Mån 4/12 16:30 - 17:10 (40m) UDC Rosendal - Studio 1

Venues

UDC Rosendal, Torgny Segerstedts Allé 25, 75644 Uppsala

City: Uppsala

Where: Studio 1, UDC Rosendal

When: Mån 16.30-17.10

Start: 2023-09-11 (280 dagar sedan)

Occasions: 12

Level: Från Öppen nivå

Instructors: Anna Martinez Melander

Price: 1750 kr

Organizer: Uppsala Danscenter

Membership: Included

Plats finns

Uppsala Danscenter
Org.nr: 556796-7582
info@udc.se, 018-12 35 67

Powered by CogWork