Salsa Kubansk

Denna kurs kräver inga förkunskaper i salsa. Här börjar vi från grunden. Varje lektion börjar med en kort uppvärmning då vi övar de kubanska grundstegen till en låt. Därefter går vi ihop och dansar i par för att öva teknik och turer. Vi roterar hela tiden så att alla kursdeltagare får dansa med varandra.Planned occasions
1. v.37 Ons 13/9 17:30 - 18:25 (55m) UDC Vaksalagatan 12 - Studio USC Event
2. v.38 Ons 20/9 17:30 - 18:25 (55m) UDC Vaksalagatan 12 - Studio USC Event
3. v.39 Ons 27/9 17:30 - 18:25 (55m) UDC Vaksalagatan 12 - Studio USC Event
4. v.40 Ons 4/10 17:30 - 18:25 (55m) UDC Vaksalagatan 12 - Studio USC Event
5. v.41 Ons 11/10 17:30 - 18:25 (55m) UDC Vaksalagatan 12 - Studio USC Event
6. v.42 Ons 18/10 17:30 - 18:25 (55m) UDC Vaksalagatan 12 - Studio USC Event
7. v.43 Ons 25/10 17:30 - 18:25 (55m) UDC Vaksalagatan 12 - Studio USC Event
8. v.45 Ons 8/11 17:30 - 18:25 (55m) UDC Vaksalagatan 12 - Studio USC Event
9. v.46 Ons 15/11 17:30 - 18:25 (55m) UDC Vaksalagatan 12 - Studio USC Event
10. v.47 Ons 22/11 17:30 - 18:25 (55m) UDC Vaksalagatan 12 - Studio USC Event
11. v.48 Ons 29/11 17:30 - 18:25 (55m) UDC Vaksalagatan 12 - Studio USC Event
12. v.49 Ons 6/12 17:30 - 18:25 (55m) UDC Vaksalagatan 12 - Studio USC Event

Venues

UDC Vaksalagatan 12, 75320 Uppsala

City: Uppsala

Where: Studio Usc Event, UDC Vaksalagatan 12

When: Ons 17.30-18.25

Start: 2023-09-13 (304 dagar sedan)

Occasions: 12

Level: Från Nybörjare

Instructors: Samuel Maza

Price: 1850 kr

Organizer: Uppsala Danscenter

Membership: Included

5 platser kvar för soloanmälda förare. 4 platser kvar för soloanmälda följare.

Uppsala Danscenter
Org.nr: 556796-7582
info@udc.se, 018-12 35 67

Powered by CogWork