DC Kids 3-4år

Under terminen får barnen utveckla sin rörelsemotorik, musikalitet och samarbetsförmåga under lekfulla och pedagogiska former. 
De övar upp sin koncentrationsförmåga och ges utrymme att utforska sin personlighet genom fantasifulla övningar. Lektionerna är
inte stilbundna utan fångar upp olika dans- och musikstilar för att ge en så bred ingång till dansens värld.  
Bra att veta om DC Kids-kurserna:
- 1:a tillfället är det inskolning på alla barnklasser. Det innebär att en förälder finns med under hela lektionen. Vid behov kan mer 
än en inskolning behövas, detta informeras då av dansläraren.
- Mot slutet av terminen är föräldrar välkomna att se på en lektion för att se hur barnet har utvecklats.
- Innan lektionen börjar: Ät mellanmål, kom ihåg att gå på toaletten, byt om till danskläder.
- Under lektionen väntar förälder utanför i caféet. Inga vattenflaskor på dansklassen (man får dricka innan eller efter).
- Efter lektionen står förälder beredd att ta emot sitt barn.

(Show)
(Show)


Planned occasions
1. v.37 Lör 16/9 10:45 - 11:25 (40m) UDC Rosendal - Studio 1
2. v.38 Lör 23/9 10:45 - 11:25 (40m) UDC Rosendal - Studio 1
3. v.39 Lör 30/9 10:45 - 11:25 (40m) UDC Rosendal - Studio 1
4. v.40 Lör 7/10 10:45 - 11:25 (40m) UDC Rosendal - Studio 1
5. v.41 Lör 14/10 10:45 - 11:25 (40m) UDC Rosendal - Studio 1
6. v.42 Lör 21/10 10:45 - 11:25 (40m) UDC Rosendal - Studio 1
7. v.43 Lör 28/10 10:45 - 11:25 (40m) UDC Rosendal - Studio 1
8. v.45 Lör 11/11 10:45 - 11:25 (40m) UDC Rosendal - Studio 1
9. v.46 Lör 18/11 10:45 - 11:25 (40m) UDC Rosendal - Studio 1
10. v.47 Lör 25/11 10:45 - 11:25 (40m) UDC Rosendal - Studio 1
11. v.48 Lör 2/12 10:45 - 11:25 (40m) UDC Rosendal - Studio 1
12. v.49 Lör 9/12 10:45 - 11:25 (40m) UDC Rosendal - Studio 1

Venues

UDC Rosendal, Torgny Segerstedts Allé 25, 75644 Uppsala

City: Uppsala

Where: Studio 1, UDC Rosendal

When: Lör 10.45-11.25

Start: 2023-09-16 (13 dagar sedan)

Occasions: 12

Level: Från Öppen nivå

Instructors: Elin Blomstrand

Price: 1750 kr

Organizer: Uppsala Danscenter

Membership: Included

Direct registration until sat. 4/11

Plats finns