Commercial Kids 9-14 år Advanced

Välkomna!

Detta är en avancerad kurs för barn och ungdomar. Du ska ha dansat 4-5 terminer för att kunna gå denna kurs.


(Show)
(Show)

City: Malmö

Where: Sal 2

When: Tis 18.00-19.00

Start: 2023-02-07 (om 67 dagar)

Occasions: 12

Level: Från Avancerad

Price: 1199 kr

Organizer: Urban Dance Warehouse

Direct registration until sat. 3/12

Plats finns