Endast medlemskap - HT2021-VT2022

Om du inte vill gå några kurser under året men ändå vill vara medlem skall du registrera dig på denna "aktivitet". Du får ett referensnummer på mejl som du använder när du betalar.

Ditt medlemskap ger dig tillträde till föreningens alla aktiviteter. Det inkluderar bland annat fritt inträde till måndagsdansen och den ledarledda fria träningen (LFT) och flertalet gratiskurser. Du måste även vara medlem för att gå på våra kurser och föreningens fester.

Medlemsavgiften är 350 kr per verksamhetsår och verksamhetsåret löper HT2021-VT2022 - alltså från 1 juli 2021 till 30 juni 2022.

English info:

If you don't do classes but still want to be a member you register to this "activity". You get a reference number in your E-mail that you use to pay. If you don't have a swedish bank account you can use Transferwise and pay with a credit card. The details are in the confirmation E-mail. 
WCJ has membership year from July to June and the cost of membership is 350 kr for a year.

Your membership gives you access to all the association's activities. It includes, among other things, free entry to the Monday dance and the teacher-led free training (LFT) and our free courses. You must also be a member to attend our courses and the association's parties.


(Show)

City: Göteborg

Organizer: West Coast Jitterbugs

Membership: Required

Open registration until tors 30/6 23:58