Endast medlemskap - HT2023-VT2024

Om du vill socialdansa och ta del av annat än kurs under året men ändå vill vara medlem skall du registrera dig på denna "aktivitet". Du får ett referensnummer på mejl som du använder när du betalar.

Ditt medlemskap ger dig tillträde till föreningens alla aktiviteter. Det inkluderar bland annat fritt inträde till måndagsdansen och den ledarledda fria träningen (LFT) och flertalet gratiskurser samt en försäkring om du skadar dig på våra aktiviteter.

Du måste vara medlem för att gå på våra kurser och föreningens fester.

Medlemsavgiften är 350 kr per verksamhetsår och verksamhetsåret löper HT2023-VT2024 - alltså från 1 juli 2023 till 30 juni 2024.

 

English info:

If you don't do classes but still want to be a member you register to this "activity". You get a reference number in your E-mail that you use to pay. If you don't have a swedish bank account you can pay by card. The details are in the confirmation E-mail.

WCJ has membership year from July to June and the cost of membership is 350 kr for a year.

Your membership gives you access to all the association's activities. It includes, among other things, free entry to the Monday dance and the teacher-led free training (LFT) and our free courses. You must also be a member to attend our courses and the association's parties.


(Show)

City: Göteborg

Organizer: West Coast Jitterbugs

Membership: Required

Direct registration until sun. 30/6 23:58