City: Helsingborg

Where: Room 2

When: Mån 19.30-20.00

Start: 2023-02-27 (23 dagar sedan)

Price: 365 kr

Organizer: Wilson Dance Factory

Ingen anmäld till 1 platser