City: Helsingborg

Where: Room 2

When: Mån 20.00-20.30

Start: 2023-02-27 (34 dagar sedan)

Price: 365 kr

Organizer: Wilson Dance Factory

Ingen anmäld till 1 platser