Tränar- och ledarutbildning Disco steg 1


INBJUDAN

Tränar- och ledarutbildning Disco steg 1

Målgrupp
Utbildningen riktar sig till nuvarande och tidigare aktiva dansare,
samt ungdomar och vuxna med danskunskap som vill bli ledare/tränare i

Disco på grundläggande nivå.
Man ska fylla minst 16 år under det året man påbörjar utbildningen
Aktiva tävlingsdansare ska tävla på N-nivå

Mål

Deltagaren ska ha deltagit aktivt samtliga tre utbildningsdagar.

Efter genomförd kurs ha grundläggande kunskap i ledarskap,
skadeförebyggande träning och grundteknik i aktuell dansstil.
Deltagaren ska kunna planera och genomföra skadeförebyggande
uppvärmningar, övningar och danskombinationer till kurser och
tävlingsträning på grundläggande nivå.

Examination

Deltagaren ska ha deltagit aktivt samtliga tre utbildningsdagar.
Skriftlig examination genomförs gemensamt vid en digital träff.
Undervisningsprov genom att deltagaren undervisar en grupp elever på hemmaplan som examinator ser i realtid digitalt.
Vid behov kompletteras ytterligare undervisningsprov på samma sätt.

För godkänd examination ska deltagaren visa pedagogisk förmåga att leda och undervisa.
Deltagaren ska kunna planera övningar och danser i Disco i rätt anpassad nivå för barn, Nybörjare och Rekrytering.
Discons karaktär, grundsteg och grundteknik ska tydligt förmedlas.
Deltagaren ska visa  grundläggande kunskap om skadeförebyggande träning.

Utbildningen genomförs över tre dagar.

Arrangör Dancemania, Kumla, Svenska Danssportförbundet

Kursavgift 3500:-
Inklusive examinationer samt lunch och fika under utbildningsdagarna på Dancemania
Stöd för kursavgift finns att söka i idrott-online för föreningarna.
Ett stöd som kan sökas för detta ändamål är: Ny syn på träning - Utbildning/fortbildning av ledare.
Är ni osäkra på hur ni gör en ansökan så kan ni bara kontakta Danssportförbundets kansli så hjälper de er.

Anmälan
Anmälan via denna länk: https://dans.se/dansklubben_dancemania/shop/?event=150761
Sista anmälningsdag: 1 Februari.

Boende:
Boende inkluderas ej i priset.
Enkel övernattning i lokal på egenmadrass kan erbjudas.
Det finns bra B&B samt hotell i närheten av lokalen.

Mat:
Kostnaden inkluderar fika och lunch alla dagarna som utbildning sker på plats i dancemania´s lokaler

UTBILDNINGS INNEHÅLL

Dag 1 Teoretisk dag

Lördag 12 Februari Kl 10-18
Digitalt via Zoom eller Microsoft Teams

Utbildare Frida Lundström

1. Ledarskap (värdegrund, pedagogik, motivation och psykologi)

2.   Basfys, skador och rehabilitering

3.   Passets beståndsdelar (uppvärmning, nedvarvning, avslappning)

4.   Träningsplanering

Dag 2, Disco praktisk dansdag

Lördag 26 Februari kl 11-18

Plats Dancemania, Västra Drottninggatan 43, Kumla

Utbildare Anna Hentilä Wretling

1.     Grundteknik-/steg

2.     Grundläggande teknikmoment

3.      Musikanalys och musikalitet

4.      Upplägg av lektion och kurs

Dag 3, Disco praktisk dansdag

Söndag 27 Februari kl 10-17

Plats Dancemania, Västra Drottninggatan 43, Kumla

Utbildare Anna Hentilä Wretling

1.      Koreografi hobbykurs

2.      Tävlingssystem och reglemente

3.       Koreografi tävlingsdans solo och duo

Examination
Examinator Judith Martinez Åkesson

1. Fredag 11 Mars kl 18:00 skriftligt prov

Deltagarna bjuds in till digitalt möte på Zoom eller Microsoft Teams

och alla deltagare gör provet samtidigt.

2. Datum för undervisningsprov efter överenskommelse för varje

deltagare med examinator.

Undervisningsprov ska genomföras under 2022

 Planned occasions
1. v.06 Lör 12/2 10:00 - 18:00 (8t)
2. v.08 Lör 26/2 11:00 - 18:00 (7t)
3. v.08 Sön 27/2 10:00 - 17:00 (7t)
4. v.10 Fre 11/3 18:00 - 20:00 (2t)

City: Kumla

Where: Dance Mania

When: Lör 10.00 - fre 20.00

Start: 2022-02-12 (225 dagar sedan)

Occasions: 3

Price: 3500 kr

Organizer: Dansklubben Dancemania