31/10 Sunday Lindy Hop Practica with teachers

 • Detta är ingen kurs och inte någon socialdans! 
 • Det är ett tillfälle att dansa och öva på vad du vill inklusive Lindy Hop akrobatik.
 • Instruktörer är där för att spela musik, svara på frågor, hjälpatill samt ge feedback och förslag på övningar.
 • Du är välkommen att utan kostnad ta med dina barn/ungdomar.

Vi kräver att du läser och följer våra corona-anpassningar.  

Du ska vara fullt vaccinerad eller ha naturlig imunitet. För att inte diskriminera släpps du även in med ett färskt negativt test för covid-19, men du bör då vara extra försiktig. Barn som inte erbjuds vaccin är undantagna från dessa krav men ska såklart stanna hemma vid minsta symptom.

Pris

 • 50kr för Obligatoriskt medlemskap hösten 2021 
 • 70kr är normalt inträde för hela kvällen kl 16.30-18.30
 • 40kr för student, ungdom upp till 24 år eller arbetslös som använder bokningskod ST, UN eller AR
 • 0kr barn/ungdomar som följer med vuxen (kräver ingen anmälan)
 • 80kr kontant eller swish på plats oavsett medlemskap

Anmälan är bindande och ej återbetalningsbar MEN avanmälan kommer att kunna ske så sent som 15 min före direkt via länk i antagningsmail. Du kan sen maila oss för att få betalningen sparad som tillgodo 

Betalning

Denna anmälan kan betalas med kort eller bankgiro. Du kan även förbetala valfri summa för att slippa massa småbetalningar. 

Tid & plats

 • Öppet: 16.30-18.30 (Tiden kan förlängas om tillräckligt många bokar)
 • Lerbäckskolan, Öresundsvägen 2, Lund. Vänstra dörren i denna byggnad

Swing Kids/Teens Course & Parents Social Dance?

Vi väntar med barn och ungdomskurser till en senare termin, men de får gärna följa med en vuxen till denna träning. Det finns plats att ställa iordning en lekhörna med tjockmattor, gymnastikredskap och annat som finns i gymnastiksalrna. Föräldrar kan sen hjälpas åt att passa och på så sett få chans att dansa lite. Barn och ungdomar som vill dansa är såklart också välkomna att följa med. 

Måste jag ha med en vuxen? Du som redan dansar är såklart välkommen utan att behöva släpa med dina föräldrar. Det är dock inte en aktivitet där föräldrar kan lämna sina barn och förvänta sig att någon tar hand om dem...

 


 • This is not a course and not a social dance
 • It is an opportunity to dance and practice what you want including Lindy Hop acrobatics 
 • Teachers are there to play music, answer questions, help out, give feedback and suggestions for exercises.
 • You are welcome to bring your children free of charge.

We require that you read and follow our corona adaptions 

We require that you are fully vaccinated or have natural immunity. In order not to discriminate, you are also admitted with a recent negative test for covid-19. Children who are not offered a vaccine are exempt from these requirements, but must of course stay home at the slightest symptom.

Price & discounts

To try to cover the new rent, we have adjusted the prices slightly. All prices are prepaid membership price except SEK 80 which can be paid in cash or with swish at the door

 • 50kr for Mandatory membership Fall 2021 
 • 70kr is normal entry for the whole evening at 20.00 - 22.00
 • 40kr for students (ST), youth up to 24 years (UN) or the unemployed (AR) who use the booking code ST, UN or AR
 • 0kr children / adolescents accompanying an adult
 • 80kr cash or swish on site regardless of membership

Registration is binding and non-refundable BUT cancelation will be possible as late as 15 minutes before directly via a link in the admission email. Also send us an e-mail if you want the fee as a credit for future events.

Payment

This registration can be paid by card or Bank Giro. You can also prepay any amount to avoid a lot of small payments. 

Time & place

 • Open: 16:30-18:30 (The time can be extended if enough people book)
 • Lerbäckskolan, Öresundsvägen 2, Lund. The left door in this building
 •  

Swing Kids/Teens Course & Parents Social Dance?

Vi väntar med barn och ungdomskurser till en senare termin, men de får gärna följa med en vuxen till denna träning. Det finns plats att ställa iordning en lekhörna med tjockmattor, gymnastikredskap och annat som finns i gymnastiksalrna. Föräldrar kan sen hjälpas åt att passa och på så sett få chans att dansa lite. Barn och ungdomar som vill dansa är såklart också välkomna att följa med. 

Måste jag ha med en vuxen? Du som redan dansar är såklart välkommen utan att behöva släpa med dina föräldrar. Det är dock inte en aktivitet där föräldrar kan lämna sina barn och förvänta sig att någon tar hand om dem...

 Planned occasions
1. v.43 Sön 31/10 16:30 - 18:30 (2t) Lerbäckskolan - Gymnastiksal 42

Venues

Lerbäckskolan, Öresundsvägen 2, 22764 Lund

City: Lund

Where: Gymnastiksal 42, Lerbäckskolan

When: Sön 16.30-18.30

Start: 2021-10-31 (768 dagar sedan)

Instructors: Jenny Jansner, Kim Jansner

Price: 70 kr

Organizer: HepTown

Membership: Required

1 förare och 2 följare anmälda till totalt 50 platser