E. Lindy Hop intermediate-advanced

You should take Intermediate (D) at least 2-4 semesters before applying to this level. You have a broad Lindy repertoire, you perform step variations without disturbing your lead/follow too much, and you adapt your dancing to the music and your partner. You are dancing socially a couple of times a week and taking additional theme courses.

On this level we are increasingly focusing on technique and tiny details. The workload is high and demands that you practice a lot outside the course schedule. But you’re fine doing that since it’s so darn fun!

If you have not taken the E level recently you will need to take part in the audition the 25th of January.

If you do not pass the audition, your accepted or queued registration will be moved to one of the D courses  In other words accepted to the course is not equal to passes the audition. It is important to attend the audition even if you are in the queue

 • Duration: 10 WEDNESDAYS
 • FestsalenUngdomens Hus, Norra Skolgatan 10B, Malmö
 • HepCat-members' price for this course is SEK 1250.
 •  HepCat membership costs another 100 SEK per year, SEK 50 for youth up to 26 years
 • A discount of SEK 200 is offered those who register and pay at least 3 weeks in advance .
 • Youth, 24 years and below and students receive an additional discount of SEK 80 if they register and pay in advance.
  Youth discount is applied automatically for 24 years and below. To get Student discount for 25 years and above use booking code STUDENT. Discounts are not shown until you get your payment information. 

Please note that ALL registrations are binding!

You can however withdraw your registrations and get some or all of your course payment as a credit that can be used for other classes including later semesters. More than three week before you get the full course amount as credit. After that it’s a judgement call depending on the negative impact on the course. We strive hard to have an even number of leaders and followers, and thus want to avoid late dropouts as much as possible.

You need to withdraw your registration even if it’s still on the waiting list.

IMPORTANT! If you sign up for several courses but only want to take one of them you have to make a note of that in the comment field of your registrations. You are not allowed to hold on to one spot while waiting in line to get another.


Du bör ha gått Medel (D) minst 2-4 terminer innan du anmäler dig till denna nivå. Du har redan en bred lindyrepertoar, kan utföra stegvariationer utan att de stör din förning/följning allt för mycket och anpassar din dans efter musiken och den du dansar med. Du dansar socialt ett par gånger i veckan och går ofta extra temakurser.

Här lägger vi allt mer fokus på teknik och små detaljer. Utlärningstempot är högre och kräver att du tränar utanför kurserna. Men det gör du gärna för det är ju så jäkla kul!
 

Om du ej gått E för oss i Malmö de senaste åren kommer du att bli kallad till en enklare audition den 25 januari.

Om du inte klarar audition flyttas din antagna eller köade anmälan till någon av D kurserna alt DE-kursen. Att du är antagen betyder alltså inte att du klarat audition. Det är viktigt att komma på audition även om du står i kö.

 • Omfattning: 10 ONSDAGAR
 • FestsalenUngdomens Hus, Norra Skolgatan 10B, Malmö
 • HepCat-medlemspriset för denna kurs är 1250 kr. 
 • HepCat-medlemskap kostar ytterligare 100 kr per år, ungdom upp till 26år 50kr per år.
 • En rabatt på 200kr ges till de som anmäler sig och betalar senast 3 veckor före kursstart
 • Ungdomar under 24 år samt studenter får ytterligare 80 kr i rabatt förutsatt att anmäler sig och betalar i förskott.
  Ungdomsrabatt apliceras automatiskt på alla som är 24år och under. För studentrabatt för 25år och uppår använd bokningskod STUDENT. Slutpris minus rabatter visas först i ditt antagningsmail.

Observera att ALLA anmälningar är bindande

Du kan dock avanmäla dig och få hela eller delar av kursbetalningen som tillgodo för andra kurser inkl senare terminer. Mer än tre veckor innan får du hela kursavgiften tillgodo. Efter det får du en del tillgodo beroende på hur stor negativ inverkan din avanmälan har på kursen. Vi strävar hårt efter att ha jämnt antal förare och följare och vill därför i möjligaste mån undvika sena avhopp.

Även köplats måste avanmälas så att sista-minuten-platser går till de som verkligen kan.

OBS! Om du registrerar dig för flera kurser men bara vill gå en av dem måste du notera det i kommentarsfältet för dina registreringar. Du får inte hålla en plats medan du köar för att få en annan.Planned occasions
1. v.06 Ons 8/2 18:15 - 19:45 (1t, 30m) Ungdomens hus - Festsalen
2. v.07 Ons 15/2 18:15 - 19:45 (1t, 30m) Ungdomens hus - Festsalen
3. v.08 Ons 22/2 18:15 - 19:45 (1t, 30m) Ungdomens hus - Festsalen
4. v.09 Ons 1/3 18:15 - 19:45 (1t, 30m) Ungdomens hus - Festsalen
5. v.10 Ons 8/3 18:15 - 19:45 (1t, 30m) Ungdomens hus - Festsalen
6. v.11 Ons 15/3 18:15 - 19:45 (1t, 30m) Ungdomens hus - Festsalen
7. v.12 Ons 22/3 18:15 - 19:45 (1t, 30m) Ungdomens hus - Festsalen
8. v.13 Ons 29/3 18:15 - 19:45 (1t, 30m) Ungdomens hus - Festsalen
9. v.14 Ons 5/4 18:15 - 19:45 (1t, 30m) Ungdomens hus - Festsalen
10. v.15 Ons 12/4 18:15 - 19:45 (1t, 30m) Ungdomens hus - Festsalen

Venues

Ungdomens hus, Norra Skolgatan 10B, 21152 Malmö

City: Malmö

Where: Festsalen, Ungdomens hus

When: Ons 18.15-19.45

Start: 2023-02-08 (294 dagar sedan)

Occasions: 10

Level: Från Intermediate - intermediate-advanced

Instructors: Sofie Skaneby, Kaan Orgunmat, Guest Teachers

Price: 1250 kr

Organizer: HepTown

Membership: Required

6 förare och 7 följare anmälda till totalt 40 platser