Season Pass Spring 2023 - Monday Night Swing dance practise

 

Nu sänkt till 550kr då några gånger redan passerat

Köp ett "Season pass" som ger fritt inträde till vårens alla Monday Night Swing socialdanser. 

Temakurser de kvällar som börjar 18.15 ingår men de kvällar som börjar 20.00 är där terminskurser före som inte ingår

Priser och rabatter

  • Jämförpris för den som betalar på plats ungefär 80kr* x 20 = 1600kr
  • Season pass medlemspris 699kr för 18-20 måndagar
  • 40% (ytterligare) rabatt för studenter(STU), ungdom eller arbetslös(ARB)*
  • 0kr för den som hjälper till i entrén en stund under kvällen
  • HepCat-medlemskap kostar ytterligare 100 kr per år, ungdom upp till 26år 50kr per år. 

*Rabattkoder / Bokningskod

Ungdomar upp till 26 samt studenter och arbetslösa får 40% rabatt på kurspriset. Ungdomsrabatt apliceras automatiskt på alla som är 26år och under. För studentrabatt för 27år och uppåt använd bokningskod STU och för arbetslös bokningskod  ARB

Betalning

Denna anmälan kan betalas med kort eller bankgiro. 

Platser

Vi börjar ibland redan 18.15 med en temakurs eller prova-på för nybörjare som då ingår och kan ibland tvingas byta lokal p.g.a. andra aktiviteter på Kårhuset. Se schema nedan och kontrollera alltid den senaste informationen på vår hemsida

Pandemin är inte över. Vi kräver att du läser och följer våra corona-anpassningar som att stanna hemma om du är kraslig.  

Bokat "Season Pass" återbetalas ej

Planen är att alla 20 datumen nedan ska genomföras men 1-2 kvällar kan komma att ställas in 

 

 


 

Now reduced to SEK 550 as a few occasions already passed

Buy a "Season pass" which gives free entry to all Monday Night Swing social dances this spring.

Theme classes on the evenings that start 18:00 are included, but on the evenings that start 20:00 we have semester courses before that are not included

Price & discounts

  • Comparative price for those who pay at the door about SEK 80* x 20 times = SEK 1600
  • Season pass member price SEK 699 for 18-20 Mondays
  • 40% additional discount for students(STU), youth or the unemployed(ARB)*
  • 0kr for those who help at the entrance for a while during the evening 
  • HepCat membership costs another 100 SEK per year, SEK 50 for youth up to 26 years. 

*Discount codes / Booking code 

Youth, 26 years and below, students and unemployed get 40% discount. Youth discount is applied automatically for 26 years and below. To get Student discount for 27 years and above use booking code STU. Unemployed use booking code ARB.

Payment

This registration can be paid by card or Bank Giro. You can also prepay any amount to avoid a lot of small payments. 

Venues

We sometimes start as early as 18.15 with a themed Lindy Hop class or taster for for beginners, which is then included.We are sometimes  sometimes forced to change venues due to other activities at Kårhuset. See schedule below and  and always check the latest info on our homepage 

The pandemic is not over. We require that you read and follow our corona adaptions like stay home if you are ill.

Booked "Season Pass" is non-refundable

The plan is for all 20 dates below to take place, but 1-2 evenings may be cancelled

 Planned occasions
1. v.02 Mån 9/1 18:00 - 22:00 (4t) Smålands Nation - Klubblokalen
2. v.03 Mån 16/1 18:00 - 22:00 (4t) Kårhuset - Gasquesalen
3. v.04 Mån 23/1 18:00 - 22:00 (4t) Smålands Nation - Klubblokalen
4. v.05 Mån 30/1 18:00 - 22:00 (4t) Kårhuset - Gasquesalen
5. v.06 Mån 6/2 18:00 - 22:00 (4t) Kårhuset - Gasquesalen
6. v.07 Mån 13/2 18:00 - 22:00 (4t) Kårhuset - Gasquesalen
7. v.08 Mån 20/2 20:00 - 22:00 (2t) Kårhuset - Gasquesalen
8. v.09 Mån 27/2 20:00 - 22:00 (2t) Kårhuset - Gasquesalen
9. v.10 Mån 6/3 20:00 - 22:00 (2t) Kårhuset - Gasquesalen
10. v.11 Mån 13/3 20:00 - 22:00 (2t) Smålands Nation - Klubblokalen
11. v.12 Mån 20/3 20:00 - 22:00 (2t) Kårhuset - Gasquesalen
12. v.13 Mån 27/3 20:00 - 22:00 (2t) Kårhuset - Gasquesalen
13. v.14 Mån 3/4 20:00 - 22:00 (2t) Kårhuset - Gasquesalen
14. v.15 Mån 10/4 18:00 - 22:00 (4t) Stadshallen - Danssalen
15. v.16 Mån 17/4 20:00 - 22:00 (2t) Smålands Nation - Klubblokalen
16. v.17 Mån 24/4 20:00 - 22:00 (2t) Stadshallen - Danssalen
17. v.19 Mån 8/5 18:00 - 22:00 (4t) Kårhuset - Gasquesalen
18. v.20 Mån 15/5 18:00 - 22:00 (4t) Kårhuset - Gasquesalen
19. v.21 Mån 22/5 18:00 - 22:00 (4t) Kårhuset - Gasquesalen
20. v.22 Mån 29/5 18:00 - 22:00 (4t) Smålands Nation - Klubblokalen

Venues

Kårhuset, John Ericssons väg 3, 22363 Lund Smålands Nation, Kastanjegatan 7, 22359 Lund Stadshallen, Stortorget 9, 22223 Lund

City: Lund

Where: Gasquesalen, Kårhuset

When: Mån 20.00-22.00

Start: 2023-01-09 (459 dagar sedan)

Occasions: 20

Price: 550 kr

Organizer: HepTown

91 anmälda till 100 platser

HepTown
Org.nr: 769605-8366
classes@heptown.com, 070-567 52 92

Powered by CogWork